วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

     โดยในช่วงเช้า (เวลา 06.30 น.) บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลาในเวลาต่อมา (08.30 น.) นาง ซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ (ระยะสั้น) หลักสูตรการจัดดอกไม้ รุ่นที่ 2/2561 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 31 คน ซึ่งช่วงเรียนอยู่ระหว่างวันที่ 4 - 26 สิงหาคม 2561 โดยจัดการอบรมครั้งนี้ิ เรื่อง การทำดอกมะลิ สำหรับติดหน้าอก จากกระดาษทิชชูนั่นเอง.

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

        วันที่ 4 สิงหาคม 2561  วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อบรมและสาธิต การเกษตร ณ  ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อเตรียมสถานที่ในการเป็นจุดสาธิตกระบวนการบริหารจัดการทำปุ๋ยและน้ำหมัก : สำหรับผู้ให้ความสนใจอบรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ แผนงานบูรณาการบริการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

      วันที่ 5 - 6 เจ้าหน้าที่สื่องานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ “การผลิตหนังสั้น” ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

       เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครู คศ.2 และ นายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เข้าร่วมอบรมเข้ม “ตลาดออนไลน์”เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำรองรับหลักสูตรด้านธุรกิจออนไลน์ โดยมีอาจารย์วรกัญญา สิริเดช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.