วันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ใช้สื่อและนิทานที่มีต่อกระบวนการคิดทางทักษะสมอง (EF) โดยมีนางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา  ครูปฐมวัยจากโรงเรียนในพื้นที่ นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 40 คน เข้าร่วม
จากการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ มีทักษะและสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการนำทักษะสมอง (EF) ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ดูเพิ่มเติม

ประกาศ ๆ ๆ ๆ ๆ หมดเขตการรับสมัคร วันนี้วันเดียวเท่านั้น ^^
" การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด "
- เริ่มนับถอยหลังสัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัครแล้วน๊า -
วิทยาลัยชุมชนยะลา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัคร 7 สาขาวิชา ดังนี้
1.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6.สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
7.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
“ประหยัด ใกล้บ้าน ตอบโจทย์คนทำงาน”
รีบๆมาสมัครเป็นครอบครัว Ycc กันนะคะ เริ่มแล้ววันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564
#สมัครได้ทุกวัน #ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 28 มีนาคม 2564 หยุด 1 วันให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
📚 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ วชช.ยะลา หลักสูตรอนุปริญญา 2564 https://drive.google.com/.../1kLSSd9VUEewC8PbCPN1.../view...
ระเบียบการ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564 https://drive.google.com/.../1ICx7Hcia8icc6uG2H1.../view...
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา https://drive.google.com/.../1YrU4jylrOg5c0Axgvk8.../view...

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครู คศ.2 ชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล ห้องจุฑารัตน์ ชั้น 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา และจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ทั้ง 3 ตำบลเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

เพิ่มเติม

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาขอเชิญเที่ยวงาน " มาแก แลนา ณ โกตาบารู "
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน ณ โกตา ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 – 18.30 น.
ณ ลานข้าวชุมชนบาโงตาแย ต.โกตาบารู
พบกับกิจกรรมและการแสดงมากมาย อาทิ
- แข่งขันกินแตงโม,จัดจานแตงโม,กว่าจะเป็นข้าว
- บูธอาหารพื้นบ้านของดีจาก 9 ชุมชน
- กิจกรรมเชิญชิม เชิญช๊อป ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก

อ่านเพิ่ม