วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วย นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่องหลักเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านผ่านระบบ VDO Conference

อ่านเพิ่มเติม