วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา วชช.ยะลาจัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อทุนการศึกษา“Ycc CHARITY RUN 2020” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีนายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายกิตติ กิตติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อทุนการศึกษา“Ycc CHARITY RUN 2020” เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่าการจัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อทุนการศึกษา“Ycc CHARITY RUN 2020” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลาได้อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่สามารถให้การช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาได้อย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือการพัฒนาการศึกษากับสถาบันการศึกษา ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรง สำหรับการวิ่ง Ycc CHARITY RUN 2020 ใช้เส้นทางการวิ่งภายในเขตเทศบาลเมืองยะลา ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก, ข้อความพูดว่า "CC กิจ HAR UIN"

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง