วันที่ 17 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการทำดีด้วยหัวใจนำโดยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่ทำความสะอาดมัสยิดอัลมูฮัมมาดียะห์ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ข้อมูลเพิ่มเติม