วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา และจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ทั้ง 3 ตำบลเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

เพิ่มเติม