ประกาศ ๆ ๆ ๆ ๆ หมดเขตการรับสมัคร วันนี้วันเดียวเท่านั้น ^^
" การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด "
- เริ่มนับถอยหลังสัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัครแล้วน๊า -
วิทยาลัยชุมชนยะลา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัคร 7 สาขาวิชา ดังนี้
1.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6.สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
7.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
“ประหยัด ใกล้บ้าน ตอบโจทย์คนทำงาน”
รีบๆมาสมัครเป็นครอบครัว Ycc กันนะคะ เริ่มแล้ววันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564
#สมัครได้ทุกวัน #ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 28 มีนาคม 2564 หยุด 1 วันให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
📚 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ วชช.ยะลา หลักสูตรอนุปริญญา 2564 https://drive.google.com/.../1kLSSd9VUEewC8PbCPN1.../view...
ระเบียบการ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564 https://drive.google.com/.../1ICx7Hcia8icc6uG2H1.../view...
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา https://drive.google.com/.../1YrU4jylrOg5c0Axgvk8.../view...