วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนและบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็นให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid 19 ในพื้นที่บ้านกำปงบูเกะ หมู่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หลังถูกปิดหมู่บ้านงดเข้า-ออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีนายสะรี อูมา ผู้ใหญ่บ้านกำปงบูเกะ หมู่ 8 และเจ้าหน้าที่ เดินทางมารับของบริจาคฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป