🎉ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษาที่พลาดโอกาสในรอบแรก วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเสาร์-อาทิตย์
📚 เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
📚โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้
👉🏻 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
👉🏻 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
👉🏻 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ
👉🏻 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

#ทุกสาขาวิชาเปิดรับจำนวนจำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร 
ประกาศระเบียบการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2