วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องความก้าวหน้าการทำตำบลโปรไฟล์ รอบ 2 และผลการเก็บข้อมูล CBD โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

อ่านเพิ่มเติม