บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยะลา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก หลังจากที่พลาดโอกาสในรอบแรกไป
ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะรับการบริการและใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัส เพื่อสร้างความมั่นใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19