วันที่ 8 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองและเบเกอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพ : ไข่เค็มสมุนไพร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ ทองใส ปราชญ์เกษตรเมืองยะลาเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู จำนวน 15 คนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ตลอดการอบรมจะมีคณะทีมงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลาค่อยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดหลักสูตร
สำหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแปรรูปไข่เค็ม ให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างไปจากเดิมด้วยสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไข่เค็มโดยสมุนไพรที่มีอยู่ใกล้บ้านทำให้มีรสชาติอร่อยและแตกต่าง สามารถทำทานเองที่บ้านและต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม