วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นชาชักลีลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 28 คน ซึ่งการฝึกอบรมการทำชาชักลีลาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ในการทำชาชัก ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับความอร่อยจากวิทยากรผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือต่อยอด สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป
โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

#หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #ชาชักลีลา 

ติดตามเพจ/ภาพเพิ่มเติม