วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยุชมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ตามแผนงานบูรณาการฯ ปี 2563 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

ข่าวสารในเพจ