📣 เชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และวัฒนธรรมภายใต้ความหลากหลาย
 
อบรมในหัวข้อเรื่อง
👉🏻 ขนม ประเพณีกับความเชื่อ
👉🏻 ที่นี่แดนใต้ ความหลากหลาย (วัฒนธรรม) ปลายด้ามขวาน
👉🏻 ช่วงบ่ายพบกับกิจกรรมสอนทำขนมไทยอย่างง่าย โดยวิทยากรมืออาชีพ
 
👩‍💻 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา และศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา
 
พิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (นศ.คนใดมีความประสงค์จะสมัครทั้ง 2 วันเลยก็ได้ //จะได้รับคูปองกิจกรรมวันละ 1 คูปอง)
 
👉🏻 โดยสแกนคิวอาร์โค้ด