วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)