วันที่  24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2561 ณ.ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 อ่านเพิ่มเติม facebook.