บรรยากาศซ้อมย่อยพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา
ภาพเพิ่มเติม