วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา 83 วัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีเข้าพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม facebook.