วันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหาร (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย คณะทำงาน และชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 17 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนางวรุณรัตน์ บุญมาศ เป็นวิทยากรในการอบรม
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ให้ความหลากหลายโดยการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนมาปรับพัฒนาสูตร เป็นที่ต้องการต่อตลาดทั้งนี้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ครอบครัวต่อไป
อ่านเพิ่มเติม