วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประกัน คุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม