วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายพล เสาะสุวรรณ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "กิจกรรมแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2561 ณ วัดพรุทุ่งคอก (ทุ่งยอ) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวิทยาลัยชุมชนยะลาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา,สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลา , ชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เข้าร่วมการแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ ซึ่งมียอดเงินบริจาคเป็นจำนวน 12,000 บาท

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.