วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ดร.บุญสิทธิ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  พร้อมบุคลากรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 อ่านเพิ่มเติม facebook. และ สำนักงานจังหวัดยะลา