ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
📆 สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
⏰ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
🔎 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
 

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นการรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น!!! สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุม www.iccs.ac.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือ https://iccs.thaijob.com

อ่านเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์!!!!!!
    สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สมัครออนไลน์ได้ที่https://bcca.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา
เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2562 ดาว์โหลดประกาศ

 

 

::อ่านเพิ่มเติม::

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวและปฏิบัติงานในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา

 คลิกเพื่อดาว์โหลดประกาศ