ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา
เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2562 ดาว์โหลดประกาศ

 

 

::อ่านเพิ่มเติม::