ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวและปฏิบัติงานในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา

 คลิกเพื่อดาว์โหลดประกาศ