หลักสูตรอนุปริญญา 

 

1. ปฏิทินการศึกษา1/2561 

2. รายวิชาที่เปิดในภาคเรียนที่1/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

    -  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (อำเภอเมืองยะลา)

    -  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ศูนย์อำเภอเบตง)

    -  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

    -  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

    -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

    -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

    -  สาขาวิชาอิสลามศึกษา

    -  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3. รายวิชาที่เปิดในภาคเรียนที่1/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59)

     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

     - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (อำเภอเมืองยะลา)

     - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ศูนย์อำเภอเบตง)

     - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

     - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

     - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

     - สาขาวิชาอิสลามศึกษา

มาแล้ว!!!!!! เปิดรับสมัคร........
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) ประจำปี 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

*รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

คลิกเพื่อดาว์โหลดประกาศ

facebook

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561  และรายงานตัวระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งท่านสามารถดาว์โหลดประกาศรายชื่อและกำหนดการได้ตามลิ้งค์นี้