ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอภิปรายหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรม สัมมนาเพื่อชี้แจงการเตรียมนำเสนอ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน...
Welcome to CU E - Library ระบบห้องสมุดออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยะลา Website Login เพื่อยืมหนังสือ EBOOK...
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 รอบที่2 ไฟล์ PDF...
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์...
วันที่ 11 เมษายน 2565 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา...
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว